Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úspěšné projekty > Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky
   

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

1a a 1b - Modernizace veřejné správy

Oblast

1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Výzva

Výzva 07
Kraje  Celá ČR

Příjemce

Český úřad zeměměřický a katastrální

Název projektu

Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky

Registrační číslo

CZ.1.06/1.1.00/07.06381

Rozpočet

129 253 576 Kč

Příspěvek EU

109 865 523 Kč

Realizace od

1.10.2010

Realizace do

31.12.2014

Obsah projektu

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ročně obdrží v rámci agendy katastru nemovitostí kolem deseti milionů stránek dokumentů, přičemž počty podání se stále zvyšují. Úřad trvale usiluje o zrychlení a usnadnění výkonu agendy státní správy katastru nemovitostí. V resortu ČÚZK postupně významně narůstá využití elektronické komunikace. Přesto stále je a bude velký počet dokumentů přijímán v listinné podobě. Cílem projektu je tak zejména optimalizace činností s dokumenty a zavedení jednotného systému jejich správy pro listinnou i elektronickou podobu, zajištění bezpečného ukládání elektronických dokumentů a poskytování této funkce i ostatním informačním systémům ČÚZK.

 "Projekt je složen ze dvou základních částí. V rámci první byla koncem roku 2013 všechna resortní pracoviště vybavena potřebnými skenery. Druhou část projektu tvoří implementace systému DMS (Document Management System). Její součástí je nejen dodávka potřebného HW a SW, ale i propojení na stávající systémy ČÚZK a řešení migrace již dříve naskenovaných dokumentů do DMS," vysvětluje Ing. Radek Chromý, Ph.D. z ČÚZK a dodává:  "Smlouva na implementaci DMS byla podepsána až v polovině ledna 2014. To způsobilo zkrácení lhůty na realizaci této části projektu o 6 měsíců. Jsem přesvědčen, že díky zvýšenému úsilí dodavatele a zaměstnanců ČÚZK se s tím vypořádáme."

Implementace DMS a jeho propojení s Informačním systémem katastru nemovitostí umožní zjednodušení systému skenování, možnost používání elektronických dokumentů v řízeních a tím i vyšší bezpečnost a rychlejší výkon agendy katastru nemovitostí.

Další informace

Český úřad zeměměřický a katastrální
 
 
 

 Galerie

 
 

 Ke stažení

 
V tomto zobrazení knihovny dokumentů Ke stažení nejsou k dispozici žádné položky.