Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Úspěšné projekty > Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce
   

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

1a a 1b - Modernizace veřejné správy

Oblast

1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Výzva

Výzva 07
Kraje  Celá ČR

Příjemce

Státní úřad inspekce práce

Název projektu

Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce

Registrační číslo

CZ.1.06/1.1.00/07.06450

Rozpočet

54 410 843 Kč

Příspěvek EU

46 222 822 Kč

Realizace od

1.1.2010

Realizace do

15.10.2014

Obsah projektu

Při realizaci procesů v rámci Státního úřadu inspekce práce a jeho jednotlivých oblastních inspektorátů práce nebylo dosahováno potřebné efektivnosti a řada procesů byla identifikována jako neúčelná a nehospodárná. Cílem projektu tak bylo vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které znatelně urychlí, zefektivní a v konečném důsledku i zlevní procesy spojené s agendami SÚIP - Centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REUIP).
 
Hlavními nosnými prvky vzniklého centrálního registru jsou napojení na tzv. základní registry, usnadnění práce inspektorů v terénu vykonáním významné většiny činností na místě za pomoci mobilního přístupu a v neposlední řadě omezení oběhu papírových dokumentů v důsledku jejich elektronizace.

Další informace

Státní úřad inspekce práce
 
 
 

 Galerie

 
 

 Ke stažení

 
V tomto zobrazení knihovny dokumentů Ke stažení nejsou k dispozici žádné položky.