OP

Integrovaný operační program

Osa

1a a 1b - Modernizace veřejné správy

Oblast

1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Výzva

Výzva 10

Prijemce

Národní archiv

Kraje

Celá ČR

Název projektu

Národní digitální archiv

Registrační číslo

CZ.1.06/1.1.00/10.06977

Rozpočet

306 861 009 Kč

Příspěvek EU

258 984 587 Kč

Realizace od

30. 06. 2008

Realizace do

29. 06. 2015

Obsah projektu

Trvale udržitelné, bezpečně uložené a rychle dohledatelné z jakéhokoliv místa. Takových bude několik desítek či možná stovek milionů digitálních archiválií shromážděných v Národním digitálním archivu (NDA). Vznik této infrastruktury významně pomůže subjektům veřejné správy i občanům, navíc jde o jeden z klíčových pilířů vládní strategie Smart Administration.
 
Kromě značných časových úspor, zvýšení bezpečnosti dokumentů a sladění s dalšími projekty (CzechPoint, datové schránky atd.) se i značně sníží náklady na tisk a pořizování papíru, včetně nutnosti uskladnění stovek tun listinných materiálů. Odhady hovoří o úspoře přes 90 milionů korun ročně.
 
Postupně dochází k budování hlavního a záložního pracoviště pro uložení digitálních archiválií, pořizovány jsou technologie pro jejich správu, vznikne archivní portál pro přístup a dokončuje se odpovídající metodika. Celý projekt je realizován za použití nejmodernějších a inovativních technologií a přispěje ke zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti u dodavatelů služeb i zaměstnanců partnerů projektu. Příprava projektu trvala sedm let. Časová a finanční investice se však bohatě vrátí, nemluvě o efektivnější státní správě,“ dodává Jiří Bernas z Národního archivu.

Další informace

Národní archiv