Přehled OP
IOP
Prioritní osy
Oblasti intervence
Výzvy
OP LZZ
Historie verzíHistorie verzí

Integrovaný operační program

Potvrzený úřední dokument získaný rychle z pohodlí domova, komunikace firem s úřady bez jediné obálky, komfortní obstarání dokumentů z archivů v elektronické podobě, ale i přátelštější prostředí policejních služeben či bezpečnostní služby centralizované na jednom, technologicky skvěle vybaveném, místě… Opatření a změny, jež na systémové úrovni definuje Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie SA, uvádějí do života konkrétní projekty podpořené z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP).

Cílem těchto projektů je mimo jiné modernizace veřejné správy a zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, jež se dotýkají prakticky celé společnosti. A řada již realizovaných projektů patří k nejviditelnějším, nejefektivnějším a s největším dopadem na veřejnost. Patří k nim vedle sítě kontaktních míst CzechPOINT napříkladů Základní registry - páteř celého eGovernmentu v České republice a všech souvisejících projektů elektronizace veřejné správy. Právě díky těmto hierarchicky i tematicky členěným "obřím databázím" se sníží náročnost všech administrativních procesů úřadů státní správy a samosprávy, vymizí duplicitní činnosti a především odpadne potřeba občanů  firem absolvovat totožné úkony několikrát, včetně vyplňování formulářů.
 
Na Základní registry jsou navázané další projekty zásadně zvyšující kvalitu života obyvatel České republiky i zlepšující místní podmínky pro podnikatele. Další projekty jako Národní digitální archiv, Datové schránky nebo Národní infrastruktura pro zadávání veřejných zakázek jsou předpokladem transparentního a vyspělého prostředí, které je atraktivní i pro zahraniční investory.
 
Projekty podpořené v rámci IOP jdou vstříc masivnímu rozšíření nových informačních technologií i proměně životního stylu, který je stále hektičtější. Činí veřejnou službu operativnější a především jednodušší. I díky realizovaným projektům se veřejná služba v České republice stává moderní a klientsky vstřícnou. Zkrátka plně odpovídající výzvám a očekáváním 21. století.
Co se mění díky projektům podpořeným Ministerstvem vnitra z Integrovaného operačního programu?
  • Získání úředních dokumentů na jednom místě a z pohodlí domova
  • Bezpečné a rychlé sdílení dat mezi občany a úřady a mezi úřady navzájem
  • Komfortní obstarání dokumentů z archívů díky digitalizaci dat
  • Snížení rizika korupce elektronickým zadáváním veřejných zakázek
Další informace:
IOP na webu OSF
Operační programy : Integrovaný operační program