Operační programy
IOP
OP LZZ
IOP1

Integrovaný operační program

Potvrzený úřední dokument získaný rychle z pohodlí domova, komunikace firem s úřady bez jediné obálky, komfortní obstarání dokumentů z archivů v elektronické podobě, ale i přátelštější prostředí policejních služeben či bezpečnostní služby centralizované na jednom, technologicky skvěle vybaveném, místě… Opatření a změny, jež na systémové úrovni definuje Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie SA, uvádějí do života konkrétní projekty podpořené z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP).

OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzdělávání úředníků, efektivnější řízení lidských zdrojů, digitalizace postupů, projektové a strategické řízení nebo optimalizace procesů… To jsou jen některé oblasti, v nichž mohly být realizovány projekty díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Už ze samotných oblastí je patrný společný cíl: posilování kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.