Přehled OP
IOP
Prioritní osy
Oblasti intervence
Výzvy
OP LZZ

Operační program

Integrovaný operační program

Osa

1a a 1b - Modernizace veřejné správy

Oblast

1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Alokace

334 494 605,00 €

Popis

Smyslem oblasti intervence je vytvořit, rozvíjet a udržovat celostátní základní a další registry veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu, vybudovat komunikační infrastrukturu a přístupová místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy a elektronizace služeb veřejné správy u jednotlivých agend v oblasti justice, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví.

Další informace

Programový dokument

Přílohy

Typ obsahu: Oblast
Vytvořeno 27.9.2011 11:05 uživatelem Havel Zdeněk
Naposledy změněno 5.4.2012 14:10 uživatelem WA01\pilarova
​Projekty zvolené oblasti
Filtrace - vyberte kritéria programu ...
Operační program
Prioritní osa
Oblast
Výzva

Název projektu
Příjemce
Vytvořeno
Integrovaný operační programKybernetickou bezpečnost pomáhají zajistit evropské fondyNárodní bezpečnostní úřad9.4.2015
Gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti v České republice je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). S pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie vybudoval technologické centrum pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti. Vybudování špičkového pracoviště, jakým Národní centrum kybernetické bezpečnosti je, vyžadovalo poměrně vysoké nároky na technické vybavení.
O
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 17
Integrovaný operační programVytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práceStátní úřad inspekce práce29.1.2015
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/131/Galerie/Práce%20na%20Registru%20elektronizace%20úkonů%20inspekce%20práce.JPG
Při realizaci procesů v rámci Státního úřadu inspekce práce a jeho jednotlivých oblastních inspektorátů práce nebylo dosahováno potřebné efektivnosti a řada procesů byla identifikována jako neúčelná a nehospodárná. Cílem projektu tak bylo vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které znatelně urychlí, zefektivní a v konečném důsledku i zlevní procesy spojené s
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
Integrovaný operační programDocument Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránkyČeský úřad zeměměřický a katastrální5.8.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/129/Galerie/%C4%8Cesk%C3%BD%20%C3%BA%C5%99ad%20zem%C4%9Bm%C4%9B%C5%99ick%C3%BD%20a%20katastr%C3%A1ln%C3%AD.jpg

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ročně obdrží v rámci agendy katastru nemovitostí kolem deseti milionů stránek dokumentů, přičemž počty podání se stále zvyšují. Úřad trvale usiluje o zrychlení a usnadnění výkonu agendy státní správy katastru nemovitostí. V resortu ČÚZK postupně významně narůstá využití elektronické komunikace. Přesto stále je a bude velký počet dokumentů přijímán v

Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
Integrovaný operační programIntegrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrůÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský6.5.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/124/Galerie/Servery%20základních%20registrů.jpg
Podle Strategie rozvoje služeb pro informační společnost, schválené Vládou ČR již v roce 2008, má být Česká republika jednou z pěti nejlepších zemí EU v úrovni rozvoje eGovernmentu. Jedním z kroků, jak naplnit tyto cíle, je napojení agendových informačních systémů státních úřadů na základní registry. V souvislosti s povinností podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, musí or
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 14
Integrovaný operační programElektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictvíÚřad průmyslového vlastnictví25.7.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/116/Galerie/UPV_logo.jpg
Díky realizaci projektu byly zefektivněny dva informační systémy pro řízení o průmyslových právech - SYPP (Systém průmyslových práv) a ISDV (Informační systém duševního vlastnictví). Projekt také řešil modernizaci a rozšíření Meziresortního informačního systému prosazování práv z duševního vlastnictví a napojení těchto systémů na informační systém základních registrů a CzechPOINT.
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
Integrovaný operační programRozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VSČeská agentura na podporu obchodu CzechTrade14.6.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/111/Galerie/Portál%20Businessinfo%20slouží%20podnikatelům.jpg
Portál BusinessInfo.cz poskytuje podnikatelům, exportérům, zahraničním návštěvníkům či odborné veřejnosti komplexní informace ze strany veřejné správy, které jsou jinak roztříštěné v mnoha různých zdrojích. Důvodem realizace projektu byly zejména nedostatky po technologické stránce, které znemožňovaly efektivní provádění změn portálu, a potřeba jeho propojování s jinými portály a informačními
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
Integrovaný operační programÚprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správyÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových12.3.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/106/Galerie/Realizační%20tým%20projektu_Kateřina%20Schön%20a%20Radek%20Vejvoda.jpg
Cílem projektu bylo vytvořit centrální registr administrativních budov (CRAB), který by napomohl vyřešit dosavadní absenci aktuálního celostátního přehledu o administrativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a dislokaci státních zaměstnanců.
 
CRAB nyní zavádí jednotnou metodiku evidence administrativních budov, která doposud neexistovala, a pro ně
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 03
Integrovaný operační programÚprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správyMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR5.3.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/105/Galerie/Živnostenský%20rejstřík%20má%20nové%20funkce.jpg
Úpravou Registru živnostenského podnikání došlo k významné změně ve fungování živnostenských úřadů vůči podnikatelům. Díky bezpečné a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech v základních registrech nebude muset podnikatel obíhat úřady a opakovaně předkládat stále stejné dokumenty, například při změně svého jména, bydliště nebo sídla a další základní údaje. Změnu pr
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 03
Integrovaný operační programÚprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správyMinisterstvo spravedlnosti ČR5.3.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/104/Galerie/Ministerstvo%20spravedlnosti.jpg
Projekt přinesl zásadní modernizaci informačního systému pro zpracování agendy Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry, a to se všemi potřebnými vazbami, infrastrukturou, návrhem procesů, migrací dat a přípravou provozu.
 
Projekt byl v červnu 2012 úspěšně dokončen a od té doby se již ozývají pozitivní ohlasy rejstříkových soudů i ostatní uživatelsk
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 03
Integrovaný operační programElektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránekČeská správa sociálního zabezpečení12.12.2012
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/102/Galerie/Datové%20úložiště%20ČSSZ.jpg
Díky projektu byla pro 85 pracovišť České správy sociálního zabezpečení provedena implementace aplikace elektronické spisové služby navázané na provoz datových schránek a e-mailovou komunikaci. Zároveň proběhlo proškolení vybrané skupiny uživatelů pro administraci aplikace a podporu systému. Po úspěšném pilotním provozu na čtyřech pracovištích ČSSZ byl zahájen postupný přechod elektronické sp
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
1 - 10 Next
Oblasti : 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě