Přehled OP
IOP
OP LZZ
Prioritní osy
Oblasti podpory
Výzvy

Operační program

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Osa

4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby

Oblast

4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Alokace

168 458 831,00 €

Popis

Oblast podpory se zaměřuje na intervence podporující zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy. Podpora je zaměřena na modernizaci veřejné správy a posílení rozvoje lidských zdrojů. Oblast podpory je členěně na čtyři základní okruhy:

  • zvyšování kvality regulace;
  • vzdělávání ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků;
  • řízení a rozvoj kvality ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků;
  • zajišťování efektivní komunikace veřejné správy uvnitř i navenek.
 

Další informace

Programový dokument

Přílohy

Typ obsahu: Oblast
Vytvořeno 15.11.2011 16:14 uživatelem Havel Zdeněk
Naposledy změněno 26.8.2013 14:53 uživatelem Monika Vanžurová
​Projekty zvolené oblasti
Filtrace - vyberte kritéria programu ...
Operační program
Prioritní osa
Oblast
Výzva

Název projektu
Příjemce
Vytvořeno
OP Lidské zdroje a zaměstnanostDva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní managementMěsto Strakonice7.8.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/130/Galerie/Městský%20úřad%20ve%20Strakonicích.jpg

Město Strakonice realizuje celou řadu vzdělávacích a poradenských aktivit s cílem aplikovat moderní metody zvyšování kvality a výkonnosti svého městského úřadu. K naplnění těchto cílů významně přispěl také projekt Dva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní management ve Strakonicích. Díky realizaci tohoto úspěšného projektu má město k dispozici kvalitní metodické materiály

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostSnižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanůmMěsto Nový Bydžov24.7.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/128/Galerie/Radnice%20Nov%C3%BD%20Byd%C5%BEov.jpg

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost veřejných služeb, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu směrem k občanům Nového Bydžova. Splnit tento cíl pomohou také dlouhodobější strategické koncepce, které v současnosti městu chybí nebo je nutné je aktualizovat. Nový Bydžov disponuje Integrovaným plánem rozvoje města na období 2008 − 2013 a několika jednooborovými koncepcemi, které však maj

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 89
OP Lidské zdroje a zaměstnanostTransparentní, Otevřený, Profesionální úřad - MěÚ Hodonín "S lidmi pro lidi"Město Hodonín22.5.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/125/Galerie/Workshop%20pracovních%20skupin.jpg
Hlavním cílem projektu je zlepšení služeb posky­tovaných občanům a zkvalitnění procesů v klíčových činnostech úřadu. „Očekáváme, že nám projekt pomůže více a lépe nastavit kontinuitu využívání již dříve zavedených aktivit úřadu, jako jsou například účast v benchmarkingu, hodnocení podle CAF či v prů­zkumu spokojenosti klientů,“ uvádí Ing.
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 89
OP Lidské zdroje a zaměstnanostOptimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město OpavaStatutární město Opava8.4.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/123/Galerie/Opava_vzdělávání.jpg
Projekt představuje zcela nový komplexní systém vzdělávání ve SMO reagující na současné podmínky ve veřejné správě a rychle se měnící legislativu a na nové principy moderního řízení lidských zdrojů. Přínosem projektu je zajištění komplexního vzdělávání úředníků, kteří získávají potřebné aktuální znalosti z oblasti práva, ekonomiky a financí tak, aby je mohli ve své každodenní praxi ještě účin
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 69
OP Lidské zdroje a zaměstnanostČerčany - vzděláváním k naplnění našeho cíle - vybudování dobrého místa pro životObec Čerčany5.2.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/122/Galerie/Úředníci%20OÚ%20Čerčany.jpg

"Krédo zvyšování efektivity služeb a vstřícnosti občanům nevnímáme jako frázi, je naším prvořadým cílem neustále zkvalitňovat činnost úřadu a vycházet občanům vstříc, mimo jiné i tím, že budeme zaměstnávat odborníky znalé jak svých pracovních povinností, tak i zásad slušné a konstruktivní komunikace. Rádi bychom realizací projektu vyvrátili mýtus o úředníc

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 69
OP Lidské zdroje a zaměstnanostVytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)Úřad vlády ČR14.1.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/121/Galerie/Úřad%20vlády.jpg
Cílem projektu je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispět tak ke zvýšení kvality regulatorního prostředí v ČR. Projekt se zaměřuje na legislativní proces, zejm. na fázi zpracování tzv. hodnocení dopadů regulace RIA, což zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných socioekonomických přínosů a nákladů dopadů připravovaných návrhů právních pře
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 98
OP Lidské zdroje a zaměstnanostSystém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhuČeský telekomunikační úřad11.11.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/120/Galerie/ČTÚ_workshop%20k%20projektu.jpg

Záměrem projektu bylo připravit Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) na završení postupného procesu liberalizace poštovního trhu v rámci EU prostřednictvím posílení efektivnosti výkonu regulace prováděné ČTÚ a zajištění transparentní činnosti ČTÚ jako regulátora v podmínkách liberalizovaného poštovního trhu. Realizace projektu by měla připravenost regulátora zajistit v těchto bodech:

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 59
OP Lidské zdroje a zaměstnanostVzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého právaJustiční akademie23.10.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/119/Galerie/Školení%20na%20Justiční%20akademii.jpg
Projekt se zaměřuje na vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikovaných soukromo-právních předpisů, jako jsou občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Justiční akademie realizací tohoto projektu přispívá k co nejplynulejšímu přijetí nového soukromého práva a jeho implementaci do celého právního řádu. Díky realizaci projektu bude
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 80
OP Lidské zdroje a zaměstnanostNové soukromé právoMinisterstvo spravedlnosti ČR6.9.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/118/Galerie/Projekt_Ministerstvo%20spravedlnosti.jpg
Od 1. ledna 2014 bude v ČR platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a také do celé řady podzákonných právních norem. Pro úspěšnou implementaci nové právní normy proto Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 80
OP Lidské zdroje a zaměstnanostPodpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadůAsociace krajů České republiky9.8.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/117/Galerie/asociace-kraju-logo.jpg
Oblast strategického řízení a plánování postrádá jednotnější přístup ze strany jednotlivých krajů. Na základě analýz bylo zjištěno, že každý kraj používá různé postupy a metodiky pro řízení a plánování územních samosprávných celků i různou míru metodické pomoci malým obcím. Cílem projektu Asociace krajů České republiky je právě používané postupy a metodiky sjednotit a zavést jejich používání
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 62
1 - 10 Next
Oblasti : 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy