Vyhledání projektu
Projekty IOP
Projekty OP LZZ
Podle krajů
Vložení projektu
Filtrace - vyberte kritéria programu ...
Operační program
Prioritní osa
Oblast
Výzva

Název projektu
Příjemce
Vytvořeno
Integrovaný operační programKybernetickou bezpečnost pomáhají zajistit evropské fondyNárodní bezpečnostní úřad9.4.2015
Gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti v České republice je Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). S pomocí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie vybudoval technologické centrum pro prov
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 17
Integrovaný operační programVytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práceStátní úřad inspekce práce29.1.2015
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/131/Galerie/Práce%20na%20Registru%20elektronizace%20úkonů%20inspekce%20práce.JPG
Při realizaci procesů v rámci Státního úřadu inspekce práce a jeho jednotlivých oblastních inspektorátů práce nebylo dosahováno potřebné efektivnosti a řada procesů byla identifikována jako
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
OP Lidské zdroje a zaměstnanostDva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní managementMěsto Strakonice7.8.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/130/Galerie/Městský%20úřad%20ve%20Strakonicích.jpg

Město Strakonice realizuje celou řadu vzdělávacích a poradenských aktivit s cílem aplikovat moderní metody zvyšování kvality a výkonnosti svého městského úřadu. K naplnění těchto cílů významně přis

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
Integrovaný operační programDocument Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránkyČeský úřad zeměměřický a katastrální5.8.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/129/Galerie/%C4%8Cesk%C3%BD%20%C3%BA%C5%99ad%20zem%C4%9Bm%C4%9B%C5%99ick%C3%BD%20a%20katastr%C3%A1ln%C3%AD.jpg

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) ročně obdrží v rámci agendy katastru nemovitostí kolem deseti milionů stránek dokumentů, přičemž počty podání se stále zvyšují. Úřad trvale usiluje o zry

Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 07
OP Lidské zdroje a zaměstnanostSnižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanůmMěsto Nový Bydžov24.7.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/128/Galerie/Radnice%20Nov%C3%BD%20Byd%C5%BEov.jpg

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost veřejných služeb, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu směrem k občanům Nového Bydžova. Splnit tento cíl pomohou také dlouhodobější strategické kon

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 89
OP Lidské zdroje a zaměstnanostTransparentní, Otevřený, Profesionální úřad - MěÚ Hodonín "S lidmi pro lidi"Město Hodonín22.5.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/125/Galerie/Workshop%20pracovních%20skupin.jpg
Hlavním cílem projektu je zlepšení služeb posky­tovaných občanům a zkvalitnění procesů v klíčových činnostech úřadu. „Očekáváme, že nám projekt pomůže více a lép
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 89
Integrovaný operační programIntegrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrůÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský6.5.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/124/Galerie/Servery%20základních%20registrů.jpg
Podle Strategie rozvoje služeb pro informační společnost, schválené Vládou ČR již v roce 2008, má být Česká republika jednou z pěti nejlepších zemí EU v úrovni rozvoje eGovernmentu. Jedním z krok
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 14
OP Lidské zdroje a zaměstnanostOptimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město OpavaStatutární město Opava8.4.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/123/Galerie/Opava_vzdělávání.jpg
Projekt představuje zcela nový komplexní systém vzdělávání ve SMO reagující na současné podmínky ve veřejné správě a rychle se měnící legislativu a na nové principy moderního řízení lidských zdro
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 69
OP Lidské zdroje a zaměstnanostČerčany - vzděláváním k naplnění našeho cíle - vybudování dobrého místa pro životObec Čerčany5.2.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/122/Galerie/Úředníci%20OÚ%20Čerčany.jpg

"Krédo zvyšování efektivity služeb a vstřícnosti občanům nevnímáme jako frázi, je naším prvořadým cílem neustále zkvalitňovat činnost úřadu a vycházet občanům

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 69
OP Lidské zdroje a zaměstnanostVytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)Úřad vlády ČR14.1.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/121/Galerie/Úřad%20vlády.jpg
Cílem projektu je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispět tak ke zvýšení kvality regulatorního prostředí v ČR. Projekt se zaměřuje na legislativní proces, zejm. na fázi zpracování tzv.
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 98
1 - 10 Další