Přehled OP
IOP
Prioritní osy
Oblasti intervence
Výzvy
OP LZZ

OP

Integrovaný operační program

Osa

1a a 1b - Modernizace veřejné správy

Oblast

1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Číslo

Výzva 10

Výzva

Elektronizace služeb veřejné správy - digitalizace

Alokace

400 000 000,00 Kč

Základní informace

Výzva podporuje elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví, s cílem vytvořit Národní digitální archiv.

Žadatelé: Národní archiv
 

Další informace

Výzva na webu OSF

Přílohy

Typ obsahu: vyzva
Vytvořeno 6.1.2012 12:50 uživatelem WA01\pilarova
Naposledy změněno 12.4.2012 15:53 uživatelem WA01\pilarova
​Projekty vybrané výzvy
Filtrace - vyberte kritéria programu ...
Operační program
Prioritní osa
Oblast
Výzva

Název projektu
Příjemce
Vytvořeno
Integrovaný operační programNárodní digitální archivNárodní archiv19.1.2012
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/26/Galerie/Národní%20digitální%20archiv.jpg
Trvale udržitelné, bezpečně uložené a rychle dohledatelné z jakéhokoliv místa. Takových bude několik desítek či možná stovek milionů digitálních archiválií shromážděných v Národním digitálním archivu (NDA). Vznik této infrastruktury významně pomůže subjektům veřejné správy i občanům, navíc jde o jeden z klíčových pilířů vládní strategie Smart Administration.
 
Kro
Prioritní osa: 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Oblast: 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Výzva 10
Výzvy : Výzva 10