Přehled OP
IOP
OP LZZ
Prioritní osy
Oblasti podpory
Výzvy

OP

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Osa

4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby

Oblast

4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Číslo

Výzva 53

Výzva

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

Alokace

680 000 000,00 Kč

Základní informace

Cílem výzvy je aplikovat moderní metody zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti. V rámci výzvy jsou podporovány projekty zaměřené na aplikaci modelu Společný hodnotící rámec, projektové a procesní řízení, strategické plánování a tvorbu koncepcí rozvoje, optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování řízení ekonomiky v době finanční krize a na vzdělávání v uvedených oblastech.

Žadatelé: obce s rozšířenou působností
 

Další informace

Výzva na webu OSF

Přílohy

Typ obsahu: vyzva
Vytvořeno 10.1.2012 9:11 uživatelem WA01\pilarova
Naposledy změněno 8.2.2012 16:56 uživatelem WA01\vanzurova
​Projekty vybrané výzvy
Filtrace - vyberte kritéria programu ...
Operační program
Prioritní osa
Oblast
Výzva

Název projektu
Příjemce
Vytvořeno
OP Lidské zdroje a zaměstnanostDva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní managementMěsto Strakonice7.8.2014
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/130/Galerie/Městský%20úřad%20ve%20Strakonicích.jpg

Město Strakonice realizuje celou řadu vzdělávacích a poradenských aktivit s cílem aplikovat moderní metody zvyšování kvality a výkonnosti svého městského úřadu. K naplnění těchto cílů významně přispěl také projekt Dva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní management ve Strakonicích. Díky realizaci tohoto úspěšného projektu má město k dispozici kvalitní metodické materiály

Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostDílna kvality města MilevskaMěsto Milevsko21.5.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/110/Galerie/Priprava%20a%20zkouska_PRINCE2_21_23_6_2001.jpg
Hlavním cílem projektu byla změna stávající funkcionální podoby úřadu do podoby procesně orientované organizace, zaměřené na služby. Podstatou jakékoliv organizace, specificky pak úřadu veřejné správy není udržování organizační struktury na základě funkčních vymezení, nýbrž poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány prostřednictvím procesů, byl za základn
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostZavádění CAF v JilemniciMěsto Jilemnice19.3.2013
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/107/Galerie/Jilemnice_zavádění%20CAF.jpg
Město Jilemnice se již od roku 2002 zapojuje do projektu Zdravých měst, MA 21 a podobných aktivit v souladu s implementací vládní strategie Smart Administration. Na základě veřejné diskuze byly definovány tři oblasti ke zlepšování, a to management, ICT a vzdělávání. "Z těchto důvodů jsme hledali zdroje, jejichž pomocí by byla zmapována a analyzována stá
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostZvýšení kvality řízení, Smart Administration, město RosiceMěsto Rosice16.10.2012
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/97/Galerie/Školení%20v%20Rosicích.jpg
Město Rosice v souladu se svým Strategickým plánem rozvoje pro období 2007 – 2015 klade důraz na zvýšení kvality a plynulosti veřejné správy a chce být příkladem zaměstnavatele, který si uvědomuje, že kvalitní zaměstnanci představují pro zajištění denních činností a služeb občanům hlavní přidanou hodnotu.  Rozhodlo se proto zlepšit úroveň spolupráce mezi odbory úřadu, mezi městem a jeho
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostCentrum podpory projektů města SvitavyMěsto Svitavy9.10.2012
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/95/Galerie/Svitavy_logo.jpg
Cílem projektu bylo vytvořit a implementovat jednotný systém řízení a administrace projektů včetně logistické, technické, softwarové podpory a systému vzdělávání pro město Svitavy a jím zřízené a založené organizace. Město Svitavy, které řeší souběžně kolem třiceti investičních i neinvestičních projektů, se potýkalo s problémem nárůstu objemu práce a administrativy souvisej
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
OP Lidské zdroje a zaměstnanostDílna kvality KopřivniceMěsto Kopřivnice19.1.2012
https://projekty.osf-mvcr.cz/cz/20/Galerie/Dílna%20kvality%20v%20Kopřivnici.jpg
Vzorové plnění strategie Smart Administration nabízí už 1,5 roku město Kopřivnice. Vytyčeného cíle „chytrého úřadu“ dosahuje promyšlenou kombinací zavádění informačních technologií, sběru a analýzy dat o efektivitě práce úřadu. Tam, kde je diagnostikován problém, jsou využívány moderní manažerské metody řešení a prevence. Celý integrovaný procesní model nastavuje rovněž standardy kvality, čas
Prioritní osa: 4a a 4b - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva: Výzva 53
Výzvy : Výzva 53