Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Evropské peníze pomáhají modernizovat veřejnou správu  

Web je věnován úspěšným projektům spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané části má v gesci Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (OSF).

V letech 20072013 Ministerstvo vnitra rozděluje téměř 12,5 miliard korun ze strukturálních fondů na projekty Smart Administration měnící veřejnou správu na službu občanovi. Komfortnější a rychlejší fungování "chytré" veřejné správy šetří čas i peníze občanům, podnikatelům, firmám.

Ministerstvo vnitra podpořilo z IOP a OP LZZ již 678 projektů za 12,4 miliardy korun (stav k 30. 11. 2014).
  

NOVÉ PROJEKTY:

Práce na Registru elektronizace úkonů inspekce práce.jpgVytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce

Dva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní management

Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky

 

Prezentujte i vy svůj projekt! Registrujte se zde.

Jste příjemci podpory Ministerstva vnitra z IOP nebo OP LZZ? Chtěli byste, aby se o vašem projektu dozvěděla široká veřejnost? Na webu úspěšných projektů můžete sami vložit jeho prezentaci. Stačí se registrovat a vyplnit údaje o projektu. My vám ho rádi zveřejníme. 
(Nápověda k vložení projektu)
 
 

 Aktuality

 
  Outline bulletpoint iconOSF v roce 2017: Dokončování programů a projektů
 Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci využití evropských strukturálních a investičních fondů podpořil v letech 2007 – 2017 celkem 685 projektů, jejichž cílem bylo zkvalitnění výkonu úřadů veřejné správy, vyšší komfort poskytovaných služeb a také bezpečnější život občanů ČR.

  Outline bulletpoint iconOSF bilancuje
 Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

  Outline bulletpoint iconPodzimní číslo Newsletteru OSF
 Tentokrát vám představíme projekty veřejné správy zaměřené na strategické plánování, projektové a procesní řízení a na digitalizaci paměťových fondů.

Domovská stránka