Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Strategie Smart Administration
Cílem Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie SA) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.
 hexagon.jpg
Sto tisíc paragrafů, některé zákony novelizovány až sedmdesátkrát, prolínání kompetencí úřadů a násobení jejich práce, vysoké náklady a v konečném důsledku nespokojení občané i podnikatelé. Neudržitelný stav, podvazující občanský život i ekonomický rozvoj, by se měl záhy změnit. Do praxe jsou totiž zaváděna opatření a mechanismy nově definující veřejnou správu České republiky jako službu občanům, jež naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně, hospodárně a výkonně. Desítky a stovky dílčích kroků jsou shrnuty ve Strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategii SA, která byla Vládou ČR přijata v roce 2007 (Usnesení vlády č. 757, ze dne 11. 7. 2007).
Strategie, naplňovaná postupně do roku 2015, se opírá o několik klíčových, strategických cílů a specifických cílů, jež definují jednotlivá opatření detailněji. Už samotná Strategie SA je důkazem moderního a výkonného řízení, analyzujícího administrativní procesy a nastavující mnohem efektivnější systém. Ten vychází ze strategického plánování a řízení, včetně průběžné kontroly. Podstatná je vazba na každodenní praxi, včetně např. provázání s rozpočty.
Tuzemským i zahraničním investorům a podnikatelům má zaručit kvalitní a rychlý servis úřadů, které budou mít přehlednou strukturu a kompetence. Pomůže i odstranění zbytečné regulace, vyjádřené vysokým počtem zákonů a vyhlášek. Tato skupina klientů, stejně jako většina občanů, uvítá zavedení moderních komunikačních a informačních technologií. Ty odbourávají administrativu a šetří čas.
Strategie SA přesně pojmenovává slabiny fungování mnoha úřadů státní správy a samosprávy a přichází s konkrétními řešeními. Opírá se přitom o lidské zdroje ve veřejné správě, v nichž tkví nezměrný potenciál. Strategie tak vytváří vhodné podmínky pro jeho využití a soustavnou práci s úředníky: počínaje systémem motivací a celoživotního vzdělávání, až po neměnné a průhledné nastavení kompetencí a komunikace mezi jednotlivými úřady. Nevyjímaje flexibilní sdílení a výměnu informací, která jednotlivým zaměstnancům citelně ulehčí práci.
Všemi popsanými opatřeními veřejná služba bude výkonnější a v důsledku levnější. Ale rovněž transparentnější a mnohem méně náchylnou ke korupci. Díky navázání na eGovernment a Smart Administration se pro občany stává i jednodušší a především dostupnou odkudkoliv bez zbytečné časové zátěže (např. prostřednictvím husté sítě kontaktních míst veřejné správy Czech POINT).
StrategieSA: StrategieSA