Skip Ribbon Commands
Skip to main content
European funds help to modernize public administration
This web site is dedicated to the successful projects co-funded from the Integrated Operational Programme (IOP) and the Human Resources and Employment Operational Programme (HRE OP) administrated by the Department of Structural Funds of the Ministry of the Interior of the Czech Republic.
In the current programming period 20072013 the Ministry of the Interior doles out almost CZK 12,5 billion from the structural funds to support Smart Administration projects which change public administration to a service for citizens. A more comfortable and faster function of the “smart” public administration system saves citizens and entrepreneurs time and money.
Ministry of the Interior has already supported 678 projects for CZK 12.4 billion from the IOP and HRE OP (11/30/2014).
 
 

 News

 
  Outline bulletpoint iconOSF v roce 2017: Dokončování programů a projektů
 Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci využití evropských strukturálních a investičních fondů podpořil v letech 2007 – 2017 celkem 685 projektů, jejichž cílem bylo zkvalitnění výkonu úřadů veřejné správy, vyšší komfort poskytovaných služeb a také bezpečnější život občanů ČR.

  Outline bulletpoint iconOSF bilancuje
 Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

  Outline bulletpoint iconPodzimní číslo Newsletteru OSF
 Tentokrát vám představíme projekty veřejné správy zaměřené na strategické plánování, projektové a procesní řízení a na digitalizaci paměťových fondů.

 
Home